Taisyklės

Akademinės olimpiados bendrosios nuostatos, skirtos apibrėžti olimpiadas vykdančios UAB “Mokslo karaliai” (toliau vadinamos "Kings") tvarką ir sąlygas, taip pat užtikrinti metodinę ir administracinę informacijos apsaugą.

 

Svarbi informacija. 2024m. pavasario semestro olimpiados finalai organizuojami internetinėje www.kings.lt platformoje. 

Dėl susiklosčiusios situacijos ir pakeisto konkurso organizavimo formato keičiami: 6 straipsnis, 8 straipsnis ir skirsnis ,,Akademinės olimpiados nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas".  Nustatoma tvarka galioja iki 2024 metų gruodžio 31 d.

 

6 straipsnis. Akademinės olimpiados turų organizavimas

6.1. Kvalifikacinis Akademinės olimpiados turas:
6.1.1. Po pirmojo turo, įvertinus visus testus, asmeniškai kviečiami dalyviai dalyvauti finaliniame olimpiados ture. Teisė dalyvauti finaliniame ture apibrėžta taisyklėse.
6.1.2. Kiekvieno dalyvio asmeninis rezultatas yra skelbiamas individualiai po kvalifikacinio turo pabaigos interneto svetainėje kings.lt
6.2. Finalinis Akademinės olimpiados turas:
6.2.1. Finaliniame Akademinės olimpiados ture gali dalyvauti tik tie moksleiviai, kurie dalyvavo kvalifikaciniame ture, įvykdė kvalifikacinius reikalavimus ir sumokėjo dalyvio mokestį.
6.2.2. Finalinio turo dalyvio mokestis – 13 .
6.2.3. Akademinės olimpiados finalinio turo dalyvio mokestis mokamas banko pavedimu.
6.2.4. Akademinės olimpiados finalinis turas organizuojamas virtualioje erdvėje, KINGS puslapyje www.kings.lt.
6.2.5. Akademinės olimpiados finalo užduotys, mokiniams patvirtinusiems dalyvavimą finale, įkeliamos ir galimos spręsti KOVO 18 - BALANDŽIO 7 dienomis asmeninėje dalyvio paskyroje.
6.2.6. Akademinės olimpiados finalinio etapo rezultatai skelbiami per dvi savaites po šio turo pabaigos. 

 

8 straipsnis. Olimpiados finalas
8.1. Testo vykdymas:
8.1.1. Kvalifikacinio olimpiados testo trukmė - 40 minučių, finalo - 60 minučių.
8.1.2. Olimpiados dalyviai gali atlikti olimpiados užduotis įkeltas į asmeninę paskyrą patogiu metu per nurodytą olimpiados organizavimo ir vykdymo laikotarpį.
8.1.3. Prisijungti prie asmeninės mokinio paskyros dalyvis gali su šešiaženkliu unikaliu dalyvio kodu ir slaptažodžiu.
8.1.4. Dalyviui baigus spręsti olimpiados finalo testą ir norint pateikti atsakymus organizatoriams, būtina paspausti mygtuką ,,Baigti testą".
8.2. Akademinės olimpiados dalyvio įsipareigojimai:
8.2.1. Akademinės olimpiados dalyvis privalo:
a) sąžiningai spręsti testą;
b) laikytis aukščiau nurodytų taisyklių.
8.2.2. Testui vykstant, Akademinės olimpiados dalyviui draudžiama:
a) naudotis mobiliuoju telefonu ar papildomais interneto duomenų šaltiniais;
b) naudotis papildoma medžiaga – knygomis, įrašais, lapais ir t.t.;
c) bendrauti su kitais asmenimis, prašyti jų pagalbos ar naudotis patarimais.

Akademinės olimpiados skirtingų klasių nugalėtojai skelbiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo bendrų rezultatų paskelbimo.
8.3. Pasibaigus baigiamajam Akademinės olimpiados turui dalyvių reitingai (olimpiadoje surinkti balai) skelbiami oficialiame tinklalapyje.
8.4. Jei po baigiamojo turo sudarant reitingus keli ar daugiau dalyvių surenka vienodą taškų skaičių, nustatant vietas, atsižvelgiama į papildomas užduotis. Anglų, lietuvių kalbos olimpiadoje - rašinys, matematikos, pasaulio pažinimo ir informacinių technologijų olimpiadoje - atviro sprendimo reikalaujantys uždaviniai.
8.5.  Tuo atveju, kai finalinio turo dalyvių rezultatai vienodi, organizuojamas papildomas turas-superfinalas. Superfinalas bus vykdomas ZOOM platformoje. 

 

Akademinės olimpiados dalyvių apdovanojimas

1 straipsnis. Prizinis fondas

1.1. Dalyvių motyvacijai paskatinti įsteigtas prizinis fondas.
1.2. Prizinis fondo paskirstymas: 
1.2.1. Prizinis fondas skirstomas 1-3 vietų nugalėtojams kiekvienoje amžiaus grupėje, kiekviename mokomajame dalyke. 
1.2.2. Su kiekvienu prizą laimėjusiu dalyviu susisiekiama asmeniškai ir sutariamas prizo pristatymo būdas.
1.3. Prizinio fondo laimėtojai sutinka su tuo, kad bus paskelbti laimėtojų sąraše. Laimėtojų sąrašas skelbiamas www.kings.lt puslapyje ir Kings socialinių tinklų paskyrose.
 

2 straipsnis. Sertifikatai ir diplomai
2.1. Visi baigiamojo turo dalyviai apdovanojami pažymėjimais ar atitinkamo laipsnio diplomais. Diplomų laipsniai nustatomi pagal Akademinės olimpiados vidaus taisykles.
2.2. Visi olimpiados dalyviai gauna atitinkamus diplomus mokykloje kito semestro pradžioje.

  
1 straipsnis. Akademinių olimpiadų tikslai
1.1. Akademinių olimpiadų tikslai:
a) skatinti ugdymo procesus, sužadinti norą tobulinti pasirinktų dalykų žinias ir įgūdžius;
b) skaidrinti vertinimo sistemą, skatinti dalyvaujančių mokinių tobulėjimą;
c) tobulinti loginį suvokimą ir analizuoti mokinių gebėjimus;
d) teikti mokinių gebėjimų ataskaitas švietimo įstaigoms.
1.2. Kad būtų pasiekti pirmame punkte apibrėžti tikslai, Kings:
a) tobulina objektyvias vertinimo sistemas;
b) administruoja testavimą;
c) tikrina metodologinę medžiagą ir programas, taiso rezultatus;
d) skelbia ir apdovanoja gabiausius moksleivius.
 
2 straipsnis. Akademinių olimpiadų organizavimas
2.1. Akademines olimpiadas koordinuoja UAB "Mokslo karaliai" (įmonės kodas 304213689), kuri:
a) užtikrina moksleivių informavimą ir dalyvių registraciją į akademines olimpiadas;
b) organizuoja akademinių olimpiadų turus, laikydamasi procedūrų, numatytų šiame dokumente;
c) laikydamasi šių taisyklių, pasibaigus baigiamajam akademinių olimpiadų turui skelbia dalyvių vertinimų sąrašą pagal konkrečias klases;
d) saugo akademinių olimpiadų dalyvių darbus vieną mėnesį po rezultatų paskelbimo;
e) dalyviui pareikalavus, pateikia jo darbą;
f) užtikrina sąlygas, kurios garantuoja akademinių olimpiadų organizavimą.
2.2. Akademinės matematikos, anglų kalbos, informacinių technologijų, logikos, pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos "Kings" olimpiados vyksta du kartus per metus, rudenį ir pavasarį.
 
3 straipsnis. Akademinės olimpiados organizavimo struktūra
3.1. Akademinė olimpiada susideda iš dviejų turų:
a) Kvalifikacinis turas;
b) Finalinis turas (baigiamasis).
3.2. Finalinio turo dalyviai atrenkami pagal kvalifikacinio turo rezultatus, kurie skelbiami jam pasibaigus.
3.3. Susumavus antrojo turo rezultatus, skelbiami akademinių olimpiadų nugalėtojai.
3.4. Jei nugalėtojai antrajame ture nepaaiškėja, organizuojamas nemokamas papildomas turas - superfinalas.
 
4 straipsnis. Akademinės olimpiados organizavimo forma
4.1. Akademinė olimpiada vykdoma testo forma. Testo medžiaga laikoma konfidencialia iki olimpiados pradžios.
4.2. Kiekviename akademinės olimpiados ture dalyvis naudoja savo dalyvio kodą, kuris užtikrina dalyvio konfidencialumą.
4.3. Akademinės olimpiados finalinio turo rezultatai yra automatiškai tikrinami vienu metu.
 
5 straipsnis. Dalyvavimas olimpiadoje
5.1. Akademinėse olimpiadose gali dalyvauti privačių ir valstybinių mokyklų 1–12 klasių mokiniai.
5.2. Registracija:
5.2.1. Norėdamas dalyvauti Akademinėje olimpiadoje mokinys turi užsiregistruoti interneto adresu www.kings.lt iš anksto nurodytais terminais, gavęs tėvų(globėjų) leidimą;
5.2.2. Mokytojas gali padėti užsiregistruoti mokiniui į Akademinę olimpiadą, registruodamas mokinį savo asmeninėje paskyroje adresu www.kings.lt. Mokytojas įrašydamas mokinio kontaktinę informaciją įsitikina, kad tėvai (globėjai) leidžia pateikti prašomą informaciją ir suteikia leidimą dalyvauti olimpiadoje;
5.2.3. Dalyvavimas kvalifikaciniame akademinės olimpiados ture yra visiškai nemokamas;
5.2.4. Dalyvavimas finaliniame akademinės olimpiados ture yra mokamas – dalyvio mokestis – 13 .
5.3. Mokiniai, dalyvaujantys olimpiadoje, sutinka, jog:
5.3.1. Mokinių nuotraukos iš olimpiados organizavimo centrų, apdovanojimų ceremonijos bei apdovanojimų mokyklose bus publikuojamos www.kings.lt internetinėje svetainėje bei "Kings Lietuva" Facebook paskyroje. 
5.3.2. Mokinių rezultatai bus publikuojami www.kings.lt internetinėje svetainėje bei reitingų lentelėje.
5.3.3. Mokinio registracijos formoje nurodoma kontaktinė informacija bus naudojama informacijos, susijusios su olimpiada, sklaidos tikslais.


6 straipsnis. Akademinės olimpiados turų organizavimas
Tiksli informacija apie vietas, kuriose organizuojamos Kings olimpiados, vėliausiai skelbiama likus 5 dienoms iki finalinio turo datos. Visa informacija pateikiama adresu www.kings.lt
6.1. Kvalifikacinis Akademinės olimpiados turas:
6.1.1. Po pirmojo turo, įvertinus visus testus, asmeniškai kviečiami dalyviai dalyvauti finaliniame olimpiados ture. Teisė dalyvauti finaliniame ture apibrėžta taisyklėse.
6.1.2. Kiekvieno dalyvio asmeninis rezultatas yra skelbiamas individualiai po kvalifikacinio turo pabaigos interneto svetainėje kings.lt
6.2. Finalinis Akademinės olimpiados turas:
6.2.1. Finaliniame Akademinės olimpiados ture gali dalyvauti tik tie moksleiviai, kurie dalyvavo kvalifikaciniame ture, įvykdė kvalifikacinius reikalavimus ir sumokėjo dalyvio mokestį.
6.2.2. Finalinio turo dalyvio mokestis – 13 .
6.2.3. Akademinės olimpiados finalinio turo dalyvio mokestis mokamas banko pavedimu.
6.2.4. Akademinės olimpiados skirtingų klasių nugalėtojai skelbiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo bendrų rezultatų paskelbimo.
6.2.5. Pasibaigus baigiamajam Akademinės olimpiados turui dalyvių reitingai (olimpiadoje surinkti balai) skelbiami oficialiame tinklalapyje.
6.2.6. Jei po baigiamojo turo sudarant reitingus keli ar daugiau dalyvių surenka vienodą taškų skaičių, nustatant vietas, atsižvelgiama į papildomas užduotis. Anglų, lietuvių kalbos olimpiadoje - rašinys, matematikos, pasaulio pažinimo, logikos ir informacinių technologijų olimpiadoje - atviro sprendimo reikalaujantys uždaviniai.
6.2.7. Tuo atveju, kai finalinio turo dalyvių rezultatai vienodi, organizuojamas papildomas turas.
 

7 straipsnis. Akademinės olimpiados kvalifikacinio turo organizavimas mokykloje
7.1. Kvalifikacinis olimpiados turas organizuojamas visose, norinčiose dalyvauti, šalies mokyklose organizatoriaus nustatytu laiku.
7.2. Organizuojant Akademinę olimpiadą mokykloje, atsakingu asmeniu skiriamas dalyko mokytojas arba mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
7.3. Akademinės olimpiados organizatoriai įsipareigoja suteikti atsakingam asmeniui visą reikalingą informaciją, susijusią su Akademinės olimpiados organizavimu.
7.4. Atsakingi asmenys įsipareigoja informuoti mokinius apie Akademinės olimpiados datą ir laiką bei organizuoti reikalavimus atitinkančias patalpas vykdymui. Taip pat įsipareigoja sekti Akademinės olimpiados organizatorių publikuojamas naujienas, susijusias su organizavimu, adresu www.kings.lt
7.5. Atsakingi asmenys už mokinių aktyvumą ir pasiekimus yra apdovanojami įsteigtais specialiaisiais prizais einamojo semestro gale.


8 straipsnis. Olimpiados finalas
8.1. Testo vykdymas:
8.1.1. Kvalifikacinio olimpiados testo trukmė - 40 minučių, finalo - 60 minučių.
8.1.2. Visi olimpiados dalyviai turi atvykti 20 minučių iki testo pradžios.
8.1.3. Vėluojantys trumpą laiką (iki 15 minučių) įleidžiami ir gali dalyvauti olimpiadoje.
8.1.4. Dalyviui, vėluojančiam daugiau nei 15 minučių, spręsti testą nebus leista.
8.2. Akademinės olimpiados dalyvio įsipareigojimai:
8.2.1. Akademinės olimpiados dalyvis privalo:
a) atvykti į Akademinės olimpiados vietą laiku;
b) sąžiningai spręsti testą;
c) laikytis aukščiau nurodytų taisyklių.
8.2.2. Testui vykstant, Akademinės olimpiados dalyviui draudžiama:
a) naudotis mobiliuoju telefonu bei kitais elektroniniais įrenginiais;
b) naudotis papildoma medžiaga – knygomis, įrašais, lapais ir t.t.
c) kalbėtis su kitais, padėti kitiems bet kokia forma, trukdyti kitiems ir bendram darbui.
d) palikti darbo stalą be leidimo (galima palikti stalą tik leidus ir kartu su lydinčiu asmeniu);
8.2.3. Pažeidus bent vieną iš 8.2 nurodytų sąlygų, Akademinės olimpiados dalyvis įspėjamas.
8.2.4. Paaiškėjus, kad šio straipsnio 8.2 punkte numatytos taisyklės buvo šiurkščiai pažeistos, Kings turi teisę pašalinti dalyvį.
 
9 straipsnis. Kontrolė ir priežiūra finalo metu
9.1. Vykstant testui į patalpą, kurioje dirba dalyviai, įleidžiami tik šie žmonės:
a) asmenys, kuriems Kings išduoda specialų dokumentą;
b) stebėtojai;
c) koordinatoriai;
d) organizatoriai;
e) kancleris;
f) atsakingas asmuo;
g) techninės priežiūros personalas.
9.2. Bet koks švietimo įstaigos darbuotojų (mokytojų, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir t.t), specialistų, tėvų dalyvavimas draudžiamas;
9.3. Žmonės, esantys patalpoje, negali padėti ar trukdyti spręsti testus.


Akademinės olimpiados nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas.
Šios nuostatos apibrėžia akademinės olimpiados nugalėtojų nustatymą pagal klases.


1 straipsnis. Laimėtojų skaičius
Iš kiekvienos klasės, kiekviename mokomąjame dalyke išrenkami 3 laimėtojai, pademonstravę geriausius rezultatus Lietuvoje.
 
2 straipsnis. Laimėtojų nustatymas
2.1. Nugalėtojai nustatomi pagal baigiamojo turo rezultatus. Trys dalyviai surinkę daugiausia balų kiekvienoje amžiaus grupėje skelbiami laimėtojais.
2.2. Jei baigiamojo turo metu kelių dalyvių rezultatai sutampa ir laimėtojai nepaaiškėja, skelbiamas papildomas turas - superfinalas.
2.3. Papildomo turo rezultatai išaiškina Akademinės olimpiados nugalėtojus.
 
3 straipsnis. Akademinės olimpiados laureatai
3.1. Akademinės olimpiados pirmosios vietos laimėtojas (nugalėtojas) yra Akademinės olimpiados dalyvis, kuris surenka daugiausiai taškų (balų) atitinkamos klasės mokinių tarpe.
3.2. Trys geriausi kiekvienos klasės mokiniai Akademinėje olimpiadoje yra tie moksleiviai, kurie užima pirmąsias tris vietas reitingų sąraše (surenka didžiausią balų skaičių).
3.3. Akademinės olimpiados laureatai yra tie dalyviai, kurie surinko daugiausiai balų (užėmė pirmą vietą reitingų sąrašuose) kiekvienos klasės mokinių tarpe antrajame ture;
3.4. Akademinės olimpiados diplomantai yra visi Akademinės olimpiados finalo dalyviai.
3.5. Pagrindinis Akademinės olimpiados nugalėtojų sąrašas bus paskelbtas oficialiame Kings tinklalapyje per 14 kalendorinių dienų po baigiamojo Akademinės olimpiados turo.
3.6. Atsižvelgiant į Akademinės olimpiados nugalėtojų sąrašą, jie apdovanojami semestro eigoje įvardintais prizais. Dėl prizų išsiuntimo/pristatymo susitariama su kiekvienu dalyviu (tėvais/globėjais) asmeniškai. 
 
4 straipsnis. Sertifikatai ir diplomai
5.1. Visi baigiamojo turo dalyviai apdovanojami pažymėjimais ar atitinkamo laipsnio diplomais. Diplomų laipsniai nustatomi pagal Akademinės olimpiados vidaus taisykles.
5.2. Visi olimpiados dalyviai gauna atitinkamus diplomus mokykloje kito semestro pradžioje.


Nuostatos apie papildomo turo skyrimą

1 straipsnis. Papildomo turo paskyrimo prielaida
Papildomas turas skiriamas tuo atveju, jei vienoje ar keliose amžiaus grupėje 3 nugalėtojai nepaaiškėjo, nes daugiau dalyvių Akademinės olimpiados finaliniame ture surinko vienodą balų (taškų) skaičių.
 
2 straipsnis. Papildomo turo struktūra
2.1. Papildomas turas organizuojamas ZOOM platformoje. 
2.3. Papildomo turo rezultatai skelbiami per 12 darbo dienų po jo pabaigos.
2.4. Papildomas turas yra nemokamas.


Testai ir rezultatai

1. Testų parengimas
1.1. Visus abiejų Akademinės olimpiados turų testus rengia ir juos vertina Kings komanda, kurią sudaro geriausi kiekvieno dalyko specialistai Lietuvoje ir Gruzijoje.
1.2. Testus rengia kiekvienos disciplinos mokytojai.
1.3. Daugiau nei 50% testo medžiagos atitinka konkretaus segmento švietimo programą, o likusi dalis yra medžiaga, atitinkanti reikalavimus amžiaus grupei.
1.4. Akademinės olimpiados testas skirtas tikrinti ir tirti mokinio akademines ir logines žinias.
1.5. Testai yra sukurti kiekvienai klasei skirtingai, remiantis jų ugdymo programomis.
1.6. Abiejų turų formatas - testas.
1.7. Finaliniame ture mokiniams yra pateikiamos papildomos užduotys, kurias mokiniai sprendžia raštu ir pateikia išsamų sprendimą/aprašymą olimpiados organizatoriams.
 
2 straipsnis. Akademinės olimpiados finalo testų tikrinimas
2.1. Atsakymų lapai bus tikrinami automatiškai, pasitelkiant automatizuotą testų tikrinimo sistemą.
2.2. Testų tikrinimo laikas:
a) Kvalifikacinio turo rezultatai skelbiami per 7 darbo dienas po jo pabaigos;
b) Finalinio turo rezultatai skelbiami per 7 darbo dienas po finalų pabaigos.
 
3 straipsnis. Skundų nagrinėjimas
3.1. Ginčus ir skundus dėl kiekvieno akademinės olimpiados turo rezultatų nagrinėja skundų komisija, sudaryta olimpiados organizatorių;
3.2. Olimpiados dalyvis turi teisę vertinimą apskųsti per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo oficialiame tinklalapyje. Teikiant ieškinį turi būti nurodytas olimpiados dalyvis ir užduotis, dėl kurių rezultatų teikiama apeliacija.
3.3. Olimpiados dalyvio skundas turi būti gerai pagrįstas įrodymais ir konkrečiais šaltiniais; kitaip skundas nebus svarstomas.
3.4. Komisija svarsto tik konkrečios užduoties, nurodytos skunde, vertinimo teisingumo. Komisija skundą privalo išnagrinėti per penkias darbo dienas nuo jo pateikimo.
3.5. Komisija nesvarsto skundo, jei skundžiama testo užduotis neatlikta arba pasirinkti du ar daugiau atsakymo variantai.
3.6. Svarstytina laikoma tokia akademinės olimpiados dalyvio apeliacija, kuri atsiųsta oficialiu Kings elektroninio pašto adresu (info@kings.lt) ir atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.
3.7. Akademinės olimpiados skundų nagrinėjimo rezultatai:
3.7.1. Gauti skundai perduodami specialiai komisijai, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo apeliacijai skirto laiko pabaigos privalo apsvarstyti klausimą ir priimti sprendimą.
3.7.2. Tenkinant apeliaciją, atitinkamas taškų skaičius analogišku atveju pridedamas visiems tos klasės mokiniams.
3.7.3. Dėl gautų apeliacijų, iki reitingo paskelbimo gali būti koreguojamas visų dalyvių balų skaičius. Po reitingo paskelbimo naujos apeliacijos nebesvarstomos ir taškai nebeperskaičiuojami.