Rules

Atlikdami dalyvio mokesčio apmokėjimą, jūs patvirtinate savo dalyvavimą bei sutinkate su žemiau pateiktomis taisyklėmis:

 

1.     Apmokėjimas

1.1.Apmokėjimai priimami tik per Paysera sistemą, kurioje galite pasirinkti sau patogų apmokėjimo būdą (apmokėjimas banko pavedimu, apmokėjimas atsispausdinus kvitą nurodytose vietose).

1.2.Apmokėjimai grynais pinigais olimpiadų metu nepriimami.

1.3.Dalyvio mokestis, norint dalyvauti finale – 10 eurų.

1.4.Negavus apmokėjimo - finalinis dalyvio darbas nėra vertinamas.

 

2.     Dalyvio mokesčio grąžinimas

2.1.Dalyvio mokestis nėra grąžinamas.

2.2.Dalyvio mokestį atlikusiam ir olimpiados finale negalinčiam dalyvauti dalyviui, mokestis gali būti perkeliamas kito dalyko olimpiadai tą semestrą arba kito semestro olimpiadai. Apie negalėjimą dalyvauti organizatorius informuoti reikia prieš atliekant olimpiados finalo testą.

2.3. Dalyvio mokestis grąžinamas tik tuo atveju, jei olimpiados finalas neįvyko dėl organizatorių kaltės.

 

3.     Olimpiados finalo eiga

3.1.Olimpiados finalas dėl COVID-19 viruso ir sveikatos situacijos pasaulyje organizuojamas virtualioje erdvėje, KINGS puslapyje www.kings.lt.

3.2.Olimpiados finalo užduotys, mokiniams patvirtinusiems dalyvavimą finale, įkeliamos ir galimos spręsti spalio 18 - lapkričio 7 dienomis asmeninėje mokinio paskyroje.

3.3.Prisijungti prie asmeninės mokinio paskyros dalyvis gali su šešiaženkliu unikaliu dalyvio kodu ir slaptažodžiu.

3.4.Dalyvis privalo susipažinti su instrukcijomis bei taisyklėmis pateiktomis olimpiados finalo dalyko pasirinkimo lange bei jų laikytis.

3.5.Olimpiados finalo užduočių sprendimui skiriama 60 minučių.

3.6.Dalyviui baigus spręsti olimpiados finalo testą ir norint pateikti atsakymus organizatoriams, būtina paspausti mygtuką ,,Baigti testą".

3.7.Finalinio etapo, dalyviui pradėjus spręsti pasirinkto dalyko olimpiados testą, griežtai draudžiama:

3.7.1.     Naudotis mobiliuoju telefonu ar papildomais interneto duomenų šaltiniais;

3.7.2.     Naudotis pagalbinėmis priemonėmis: knygomis, užrašais, vadovėliais, skaičiuotuvais ir pan.;

3.7.3.     Bendrauti su kitais asmenimis ir naudotis jų suteikiama pagalba ar patarimais;

3.7.4. Pažeisti olimpiados organizatorių nustatytą tvarką.

 

4.     Rezultatai

4.1.Finalinio turo rezultatai skelbiami per dvi savaites po šio turo pabaigos.

4.2.Finalinio etapo rezultatai bus skelbiami www.kings.lt mokinių paskyrose, prisijungus su asmeniniu dalyvio kodu.

4.3.Jei dalyvį registravo mokytojas – rezultatą savo sistemose matys tiek dalyvis, tiek mokytojas.

4.4.Visa informacija su dalyvių rezultatais semestro eigoje bus siunčiama dalyvių mokyklų administracijai.

4.5. Po rezultatų ir reitingo paskelbimo bus anonsuojami nugalėtojai.

4.6.Prizinio fondo laimėtojai sutinka su tuo, kad bus paskelbti laimėtojų sąraše. Laimėtojų sąrašas skelbiamas www.kings.lt puslapyje.

 

5.     Skundų dėl rezultatų nagrinėjimas

5.1.Ginčus ir skundus dėl finalinio turo rezultatų nagrinėja skundų komisija, sudaryta olimpiados organizatorių.

5.2.Olimpiados dalyvis turi teisę vertinimą apskųsti per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo oficialiame tinklalapyje. Teikiant ieškinį turi būti nurodytas olimpiados dalyvis, dalyvio klasė ir užduotis, dėl kurios yra teikiama apeliacija.

5.3.Olimpiados dalyvio skundas turi būti gerai pagrįstas įrodymais ir konkrečiais šaltiniais; kitaip skundas nebus svarstomas.

5.4.Komisija svarsto tik konkrečios užduoties, nurodytos skunde, vertinimo teisingumo. Komisija skundą privalo išnagrinėti per keturias dienas nuo jo pateikimo.

5.5.Komisija nesvarsto skundo, jei skundžiama testo užduotis neatlikta.

5.6.Svarstytina laikoma tokia akademinės olimpiados dalyvio apeliacija, kuri atsiųsta oficialiu Kings elektroninio pašto adresu (info@kings.lt) ir atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

5.7.Gauti skundai perduodami specialiai komisijai, kuri ne vėliau kaip per 4 dienas nuo apeliacijai skirto laiko pabaigos privalo apsvarstyti klausimą ir priimti sprendimą.

5.8.Tenkinant apeliaciją, atitinkamas taškų skaičius analogišku atveju pridedamas visiems tos klasės mokiniams.

5.9.Dėl gautų apeliacijų, iki reitingo paskelbimo gali būti koreguojamas visų dalyvių balų skaičius. Po reitingo paskelbimo naujos apeliacijos nebesvarstomos ir taškai neperskaičiuojami.