E-STOVYKLA

KURK, MĄSTYK IR ATSISKLEISK E-STOVYKLOJE VUNDERKINGS!

 

Ar žinai, kad kiekvienas iš mūsų esame KŪRĖJAS ir kurti gali visi? Garantuojame Tau, kad esi kūrybiškas, nors galbūt pats to nežinai, ir kviečiame Tave išlaisvinti savo vidinį kūrėją!

 

Siekdami skatinti mokinių tobulėjimą ne tik mokslo metų eigoje, bet ir vasarą bei reaguodami į KINGS bendruomenės narių išsakytą poreikį planuoti produktyvų mokinių atostogų laiką, kviečiame prisijungti prie VunderKINGS e-stovyklos.

 

Atsižvelgdami į situaciją dėl vis dar išliekančios rizikos dėl Covid-19 viruso plitimo, sudarome sąlygas mokiniams dalyvauti stovykloje, neturint fizinio kontakto su grupe žmonių.

 

Bendradarbiaudami su Gediminu Beresnevičiumi, vienu iš pirmojo fantastų klubo Lietuvoje įkūrėjų, Vilniaus universiteto lektoriumi, mokslų daktaru, dėstančiu kūrybiškumo ugdymo dalyką studentams, parengėme stovyklos programą, kurios veiklos ir užduotys lavins mokinių kūrybišką mąstymą, gebėjimą bendrauti, padės suprasti savo emocijas ir jas reikšti bei ugdys pasitikėjimą savimi.

 

APIE STOVYKLĄ

 

 Trukmė: 5 dienos

 

 Laikas: 2020 liepos 27 - 31 d.

                      2020 rugpjūčio 3 - 7 d.

 Stovykla skirta: 8-13 metų amžiaus vaikams (2-6 klasių mokiniams)

 Vieta: stovyklos veiklos organizuojamos internetu (MICROSOFT TEAMS programoje). Stovyklos dalyviai penkias dienas bus aktyviai užimti stovyklos veiklomis ir internetu bendraus su stovyklos organizatoriais. Mokiniai bus suskirstyti komandomis, kurių kiekviena turės savo vadovą, skiriantį individualų dėmesį kiekvienam mokiniui, pagal jo įsitraukimo lygį ir norą tobulėti.

 

 

KODĖL TURĖTUM DALYVAUTI E-STOVYKLOJE?

 

1. Turėsi galimybę lavinti save kokybiškai ir įdomiai nuotoliniu būdu;

2. Galėsi lavinti savo kūrybiškumą bet kurioje vietoje;

3. Išmoksi planuoti savo laiką;

4. Į savo mokymąsi integruosi išmaniąsias technologijas įdomiuoju būdu (juk po šio karantino ateities kartoms tikrai teks vis dažniau susidurti su nuotoliniu ugdymu);

5. Tobulėsi Tau įprastoje bei saugioje aplinkoje;

6. Tau nereikės niekur vykti;

7. Atrasi naujų draugų;

8. Turėsi galimybę atsiskleisti;

9. Lavinsi savo regimąją atmintį;

10. Mokysies koncentruoti dėmesį;

11. Analizuosi save ir savo gebėjimus;

12. Ir, žinoma, ugdysi savo KŪRYBIŠKUMĄ

 

GLAUSTAS STOVYKLOS DIENOTVARKĖS APRAŠYMAS

 

 Stovyklos dienų pirmoji dalis bus skirta dienos planavimui, virtualiems susitikimams ir individualiam kūrybiškumo ugdymo užduočių įgyvendinimui.

 

 Po pietų veiklos bus tęsiamos komandose, pagal modulio temą dalyviai sukurs kūrybinių projektų idėjas ir mokysis parašyti supaprastintą kūrybinio projektą planą, apibrėžti kūrybinio projekto tikslus ir naudą, skirstyti išteklius bei numatyti galimas projekto grėsmes bei galimybes jų išvengti. Kūrybinių projektų planavimo tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą, verslumą ir skatinti realių idėjų generavimo procesą bei paskatinti realizuoti idėjas savo mokykloje arba artimoje aplinkoje.

 

STOVYKLOS MODULIAI

 

Modulių temos, pagal kurias trys stovyklos dalyvių komandos atliks kūrybiškumo ugdymo užduotis ir planuos kūrybinius projektus:

 

     MODULIAI       DALYKINIŲ   UŽDUOČIŲ SRITIS          MARŠRUTAS 
Pasakų miškas Tautosaka Vaikai keliaus mišku sutikdami įvairius vpasakų personažus ir atrasdami paslaptingas vietas.
Paslapčių sala Geografija Vaikai čia plaukios vandenynų ir patirs nepamirštamus nuotykius saloje.
Kolonija Marse Astronomija Vaikai skris į Marsą ir įsikurs planetoje.

 

KAIP DALYVAUTI STOVYKLOJE?

 

 Užpildyk registracijos formą;

 

 Atlik apmokėjimą;

 

 Lauk žinutės iš mūsų!

 

 Atsiųsk tėvų sutikimo formą!

 

REGISTRACIJA

 

 Pirmosios pamainos registracija į stovyklą vykdoma iki liepos 22 dienos!

​ Antrosios pamainos registracija į stovyklą vykdoma iki rugpjūčio 5 dienos!

 

Norėdamas dalyvauti VunderKINGS, užpildyk šią anketą paspaudamas nuorodą: https://forms.gle/61jbGGDMJmZcTLXW7

 

APMOKĖJIMAS

 

Stovyklos mokestis vienam asmeniui: 65 eurų.

 

Kviesk į stovyklą savo sesę, brolį ar draugą ir gauk nuolaidą! Jei stovykloje dalyvauja 2 ar daugiau asmenų, dalyvio mokestis 50 eurų! 

 

Stovyklos mokestį prašome atlikti bankiniu pavedimu. Mokestis už stovyklą turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo registracijos, tačiau pirmoji pamaina ne vėliau kaip iki liepos 22 dienos, o antroji pamaina iki rugpjūčio 5 dienos!

Pirmosios pamainos dalyviai apmokėjimus gali atlikti iki liepos 22 dienos!

Antrosios pamainos dalyviai apmokėjimus gali atlikti iki rugpjūčio 5 dienos!

Rekvizitai apmokėjimui:

Pardavėjas: UAB ,,Mokslo karaliai”

Įm. kodas 304213689

Jogailos g. 4, Vilnius

Atsiskaitomoji sąsk.: LT282140030003721227

Luminor bankas

           Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvio vardą pavardę! 

 

TĖVŲ SUTIKIMO FORMA

 

Užsiregistravus į stovyklą, būtina užpildyti ir atsiųsti tėvų ar globėjų sutikimo formą! Jos lauksime el.paštu info@kings.lt

TĖVŲ/GLOBĖJŲ SUTIKIMO FORMA

 

STOVYKLOS TAISYKLĖS

 

1. Organizatoriaus įsipareigojimai:

1.1. Sudaryti dalyviui saugias virtualaus bendravimo sąlygas, saugant vaiko asmens duomenis;

1.2. Užtikrinti kokybišką veiklos programą ir turiningą dalyvių laiką stovyklos programos vykdymo laiku;

           1.3. Ugdyti vaikų kūrybiškumo, saugaus elgesio internete ir socialinius įgūdžius;

           1.4. Sudaryti sąlygas dalyvių bendravimui ir saviraiškai;

1.5. Supažindinti dalyvius su e-Stovyklos taisyklėmis ir saugos instrukcijomis.

2. Organizatoriaus atsakomybės ribojimas:

2.1. Organizatorius neatsako už Stovyklautojo saugumą jo fizinėje aplinkoje.

2.2. Organizatorius neatsako už interneto ryšio sutrikimus. 

2.3 Organizatorius neatsako už kitų netinkamą elgesį stovyklos užsiėmimų metu.

3. Dalyvio įsipareigojimai:

3.1. Laikytis mandagaus ir korektiško elgesio internetinėje aplinkoje taisyklių;

3.2. Dalyvauti stovyklos veiklose, o prireikus praleisti veiklą, apie tai iš anksto informuoti savo komandos vadovą;

3.3. Laikytis nustatytų Stovyklos taisyklių bei vadovų nurodymų;

3.4. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės;

3.5. Saugoti savo sveikatą ir turtą;

3.6. Virtualiuose susitikimuose neleisti prisijungti pašaliniams asmenims;

3.7. Jungtis į virtualius susitikimus organizatorių nurodytoje programėlėje.

4.  Dalyvio tėvų/globėjų įsipareigojimai:

            4.1. Aprūpinti dalyvį kompiuteriu ir interneto prieiga, reikalinga dalyvauti stovyklos veiklose;

            4.2. Prisiimti atsakomybę už dalyvio padarytą žalą Organizatoriui ar kitiems Stovyklos dalyviams ir atlyginti nuostolius;

 4.3. Užtikrinti, kad į dalyvis elgtųsi socialiai atsakingai virtualiuose susitikimuose;

 4.4. Užtikrinti vaiko dalyvio jo fizinėje erdvėje ir pasirūpinti priežiūra atliekant veiklas, kurios reikalauja išėjimo į kiemą ar gamtą;

 4.5. Pasirūpinti dalyvio fiziologiniais poreikiais stovyklos metu.

5. Dalyvio mokestis:

            5.1 Stovyklos taisyklių nesilaikantis dalyvis gali būti nušalintas iš anksto įspėjus, be mokesčio susigrąžinimo galimybės;

            5.2 Stovyklos mokestis grąžinamas, stovyklai neįvykus dėl per mažo dalyvių skaičiaus arba dėl organizatoriaus kaltės;

            5.3 Stovyklos mokestis negrąžinamas, jei užsiregistravęs dalyvis nusprendžia nedalyvauti dėl asmeninių priežasčių;

            5.4 Dalyvio mokestis gali būti perkeliamas naujai užsiregistruoti norinčiam stovyklos dalyviui, informavus stovyklos organizatorių.

 

 Turi klausimų? Susisiek su mumis el.paštu info@kings.lt