Apie mus

KINGS - akademinė, inovatyvi, sparčiai auganti bendruomenė, vienijanti daugiau nei 50 000 mokinių, 3500 mokytojų bei 800 mokyklų visoje Lietuvoje! KINGS komanda, organizuodama akademinių gebėjimų patikrinimus, tiek internetines, tiek universitetuose vykstančias olimpiadas, stengiasi diegti novatoriškas žinių tikrinimo sistemas bei siekia užtikrinti prieinamumą visiems mokiniams be išimties. KINGS džiaugiasi, jog gali padėti ugdyti moksleivių įvairiapusiškus akademinius gebėjimus bei prisidėti prie sparčiai augančios ,,olimpiadininkų” kartos. Dalyvaudami olimpiadose moksleiviai auga, įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, susipažįsta su konkurencija ir tobulina savo emocinius bei socialinius įgūdžius - o tai labai svarbu kiekvienos bręstančios asmenybės tobulėjimui!

 

KINGS tai - laikas asmeninei pažangai, motyvuojančiai konkurencijai ir naujiems potyriams!

 

Tinkamai aplinkai, kurioje vaikai gali nevaržomai auginti savo intelektą ir įgauti naujų praktinių žinių, reikalingas ilgalaikis  pačios įmonės progresas. Šiam tikslui vystyti, Kings naudoja elektroninę testų tikrinimo sistemą ir naują e-sprendimą, susijusį su rezultatų skelbimu, kuris užtikrina konkursų skaidrumą. Įmonė nuolat investuoja į naujus techninius ir programinius sprendimus, kad užtikrintų maksimalų konkursų patikimumą ir skaidrumą. Didelės dalies dalyvių pageidavimu, siekiant lengvesnio prieinamumo bei patogumo, nuo 2017 m. rudens semestro kvalifikaciniai Kings olimpiadų etapai vyksta internetinėje platformoje.

Nuo 2020 metų pavasario galima naudotis dar viena KINGS sukurta mokinių žinių patikrinimo galimybe - MGPT. Mokinių Gebėjimų Patikrinimo Testai skirti ne tik patikrinti mokinių žinias, tačiau ir atlikti analizę bei suteikti pagrindinę informaciją apie stipriąsias bei silpnesnes akademinių gebėjimų puses (suteikiama individuali SSGG analizė).

 

Naujos, savimi pasitikinčios, tobulėti trokštančios ir smalsios jaunosios kartos viziją kartu su Kings komanda puoselėja ir įmonės partneriai. Kings bendradarbiauja su geriausiais šalies universitetais ir kitomis aukštosiomis mokyklomis, lyderiaujančiomis tarptautinėmis švietimo institucijomis, asociacijomis ir mokytojų komitetais, kurie padeda sekti naujausias švietimo tendencijas ir kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų.  

 

Jaunųjų kingsiečių gretos Lietuvoje gausėja itin sparčiai: 2019-ųjų rudenį mūsų buvo virš 50 000. Junkis prie augančios Kings bendruomenės ir tapk vienu iš mūsų!

 


KINGS TIKSLAS - sukuriant galimybę mokiniams tikrintis akademines žinias įvairiais metodais, skatinti 2-12 klasių moksleivių susidomėjimą matematikos, pasaulio pažinimo, anglų ir lietuvių kalbos mokomaisiais dalykais.

 

KINGS UŽDAVINIAI:

- Organizuoti akademines olimpiadas dvejais etapais, siekiant sukurti atitinkamą aplinką individualiai mokinio saviraiškai;

- Skatinti ugdymo procesus, sužadinant norą tobulinti pasirinktų dalykų žinias ir įgūdžius;  

- Sudaryti akademiškai sąžiningą aplinką ir taikyti skaidrią vertinimo sistemą;

- Atliekant nuolatinę mokinių gebėjimų ir poreikių analizę, sukurti dominančias matematikos, pasaulio pažinimo, anglų ir lietuvių kalbos mokomųjų dalykų užduotis;

- Bendradarbiauti su įvairiomis švietimo įstaigomis, siekiant tęstinumo ir kooperacijos edukacinėje veikloje.


 

          Kiekvieną semestrą KINGS komanda lanko aktyviausias Lietuvos mokyklas ir jų mokinius ir įteikia diplomus, patvirtinančius pasiektą žinių lygmenį finale!

KINGS vienija net 50 000 moksleivių!

KINGS Lietuvoje dalyvauja daugiau nei 800 mokyklų bei 3500 mokytojų!

Kiekvienais mokslo metais KINGS išdalina 174 prizus!