• Šį semestrą jau dalyvauja
  • Mokiniai: 25273
  • Mokytojai: 4114
PATIKRINK SAVO REZULTATĄ
Apie mus
KINGS olimpiada - akademinė, inovatyvi, sparčiai auganti bendruomenė, vienijanti daugiau nei 50 000 mokinių, 3 500 mokytojų ir 800 mokyklų visoje Lietuvoje! KINGS komanda, organizuodama tiek internetines, tiek universitetuose vykstančias olimpiadas, stengiasi diegti novatoriškas žinių patikrinimo sistemas bei siekia užtikrinti olimpiados prieinamumą visiems mokiniams be išimties. KINGS džiaugiasi, kad gali padėti ugdyti moksleivių įvairiapusiškus akademinius gebėjimus bei prisidėti prie sparčiai augančios "olimpiadininkų" kartos. Dalyvaudami olimpiadose mokiniai auga, įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, susipažįsta su konkurencija ir tobulina ne tik savo akademinius, bet ir emocinius bei socialinius įgūdžius - o tai labai svarbu kiekvienos bręstančios asmenybės tobulėjimui! 
 
KINGS olimpiada - laikas asmeninei pažangai, motyvuojančiai konkurencijai ir naujiems potyriams!
Kaip dalyvauti olimpiadoje?
MOKINIŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO TESTAI
Artboard

PASITIKRINIMAS

Pateikti mokiniams užduotis pagal jau praeitą ugdymo programą einamaisiais mokslo metais.

Untitled

ANALIZĖ

Pagal mokinio teisingus ir neteisingus atsakymus skirtingose temose ir potemėse pateikti individualią mokinio gebėjimų analizę.

Artboard

REKOMENDACIJOS

Atsižvelgiant į mokinio gebėjimų analizės rezultatus, pateikti rekomendacijas, kaip stiprinti  tobulintinus gebėjimus mokomajame dalyke. 

Naujienos